Vaiko gerovės komisija

Mokinių lankomumo apskaitos ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarka Skaityti toliau

Mokinių skatinimo tvarka Skaityti toliau

Mokinių elgesio taisyklės

Motyvacija ir vertinimas Skaityti toliau

Socialinės pilietinės veiklos apskaita  Skaityti toliau

Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo Skaityti toliau

Socialinis pedagogas Skaityti toliau

Pritaikytų ir individualizuotų programų rengimo rekomendacijos Skaityti toliau

Pagalbos mokiniui teikimo tvarka Skaityti toliau

Mokinių uniformų dėvėjimo taisyklės Skaityti toliau

Vaiko gerovės komisija Skaityti toliau

Vaiko gerovės komisijos nariai Skaityti toliau