Ugdymas

 

2019-2020 ir 2020-2021 m.m. pagrindinio ugdymo programos i dalies ugdymo planas. žiūrėti

2019-2020 m. m.  Pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas. žiūrėti

2020-2021 m. m  Pradinio ugdymo programos pamokų tvarkaraštis žiūrėti

2019 – 2020 m.m Pagrindinio ugdymo programos bendrasis  ugdymo planas žiūrėti

2019-2020 m. m Pagrindinio ugdymo programos pamokų tvarkaraštis žiūrėti

2019-2020 m. m. Neformaliojo švietimo užsiėmimų grafikas žiūrėti   

2019-2020 m. m. Konsultacijų tvarkaraštis žiūrėti