Finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. 4 ltv lapkričio mėn. žiūrėti 1d, žiūrėti 2d, žiūrėti 3d, žiūrėti 4d, žiūrėti 5d, žiūrėti 6d, žiūrėti 7d, žiūrėti 8d

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2017 m. 4 ltv spalio mėn. žiūrėti 1d, žiūrėti 2d, žiūrėti 3d, žiūrėti 4d, žiūrėti 5d

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos 2017 m. Sąmata žiūrėti

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių sk. 2017 m.  Sąmata žiūrėti

Finansinės ataskaitos 2016 m. žiūrėti

Aiškinamasis raštas 2015 m. žiūrėti

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. žiūrėti

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. žiūrėti

Finansinės būklės ataskaita 2015 m 2d. žiūrėti