Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Rokiškio Senamiesčio progimnazijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos etatų sąrašas Toliau

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos Laibgalių skyrius etatų sąrašas Toliau